Vastutustundlik organisatsioon: millest alustada? 

Edukaks olemiseks ei piisa täna enam heast äriideest. Töötajate hoidmiseks on vaja lisaks selgetele personalipoliitilistele otsustele ka välja näidata ja öelda, kuidas ettevõte arvestab ühiskondlike mõjudega. Klientide leidmiseks ja säilitamiseks on ettevõtteile aga üha olulisem välja näidata oma tegelikku sisu ja väärtust. Vastutustundlik ettevõtlus on kasvav trend, ilma milleta organisatsioonid varsti enam hakkama ei saa, ja seda näitavad ka uuringud. Aga kuidas ja millega alustada?

Väga paljudes organisatsioonides ja ettevõtetes tehakse juba täna otsuseid, tegevusi ja praktikaid kas vana head talupojamõistust kasutades või siis ka lihtsalt inimlikult ja ausalt ning jätkusuutlikkuse printsiipe silmas pidades. Neid protsesse saab aga mõtestada ja juhtida teadlikult ja süsteemselt, näiteks disainmõtlemise printsiipe ja tööriistu kasutades. Vastutustundlikkus on strateegiline teema. Annan tunniajase töötoa jooksul aimu, kust selle kõigega alustada, et tegevuste positiivne mõju tõepoolest suureneks.

Miltton viis 2020. aasta algul läbi ettevõtete ühiskondliku aktiivsuse ja sotsiaalse kaasamise arvamusuuringu, milles uurisime, missugused on töötaja, tarbija ja kodaniku vaates ettevõtete vastutustundliku ja ühiskondlikult aktiivse tegevuse olulisimad ootused, teemad, nende kajastamise kanalid ning ka osapoolte rollid kogu ahelas. Meie uuring (millele eelnes ka samalaadne 2017. aastal) näitab, et mõtlemises on toimunud muudatus: ettevõtetele, nende käitumisele ja läbipaistvusele on hoopis kõrgemad ootused kui olid veel näiteks viis või kümme aastat tagasi. Nii töötaja kui kliendi jaoks on oluline, et ettevõtte strateegilised otsused ei sünniks mitte ainult omanike dividendisoovidest lähtuvalt, vaid ka kõikidele teistele osapooltele pidevalt tähelepanu pöörates.

Töötuba viib läbi Sirli Peepson.