Ringdisainiaudit

Ringdisainiaudit aitab ettevõtetel defineerida need suunad, kus on keskkonnateadlikke põhimõtteid kõige lihtsam ellu viia ning nende muutuste mõju kõige suurem.

Tuleviku majandus on ringmajandus ning üha rohkem ettevõtteid maailmas tegeleb selle juurutamisega. Eesti Disainikeskus koostöös partneritega on välja töötanud ringdisaini auditi metodoloogia. Ringdisaini auditi läbiviimise tulemusel selguvad ettevõtte võimalused, kuidas liikuda jätkusuutlikuma ja ressursitõhusama majandamise suunas.

Ringmajandus on lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest ohtlikest keskkonnamõjudest. Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad lõputult ning toodavad seeläbi kauem väärtust. Tooted disainitakse ja ehitatakse nii, et toimub toodete, nende komponentide ja materjalide korduvkasutamine ja taastamine. Eesmärk on vähendada vajadust uue, loodusest tuleva tooraine järele ning tagada, et loodusesse tagasi jõudvad ained ei tekita ebasobivaid kõrvalnähtuseid.

Ringdisaini roll on toodetele ja teenustele uuenduslike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist, uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis otsivad toodetele ja nende materjalidele alternatiivseid tulevikke selle asemel, et muuta need jäätmeteks.

Sessiooni korraldab Eesti Disainikeskus ning seda viivad läbi Harri Moora ja Markus Vihma.